YEAR END PARTY – CÔNG TY OLAM

Year End Party 2018 đã là năm thứ hai Vietlink đồng hành cùng Olam Việt Nam trong chuỗi sự kiện cuối năm, tuy nhiên tất cả các khâu đều được Vietlink chăm chút rất kỹ lưỡng, nhất là hệ thống âm thanh, ánh sáng- một trong những yếu tố quyết định sự thành công của một sự kiện.